Formalności przy budowie domu

1 kwietnia, 2020
Krystian

Kupiliśmy działkę … i co dalej? Budowa wymarzonego domu nie jest tak prosta, jakby się mogło wydawać. Wszystko przez … formalności. Zanim przystąpimy do stawiania fundamentów, musimy załatwić liczne dokumenty w różnych instytucjach i urzędach. Wszelkie niedociągnięcia z naszej strony znacząco opóźnią start inwestycji, dlatego warto przed rozpoczęciem prac zaznajomić się z obowiązującymi przepisami. W tym artykule wyjaśnimy, na co zwrócić szczególną uwagę.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, jest uzyskanie informacji o tym, jaki status ma nasza działka w MPZP, czyli miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Sprawdzimy to w Urzędzie Gminy lub Miasta. Jeśli działka znalazła się w MPZP, to będziemy zmuszeni trzymać się ustalonych przez miasto założeń architektonicznych np. nie postawimy domu piętrowego, gdy w okolicy znajdują się bloki mieszkaniowe. Jeśli natomiast nie uchwalono dla niej planu miejscowego, musimy udać się do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta i wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki.

 

Woda, prąd, gaz – formalności związane z przyłączem mediów

Następnym krokiem, którego musimy się podjąć, jest otrzymanie technicznych warunków przyłączenia od dostawców mediów. Bez warunków wydanych przez zakład energetyczny, wodno-kanalizacyjny i gazowy nie ruszymy z dalszą budową domu. Przed załatwieniem formalności w określonych instytucjach zlećmy wykonanie mapy do celów projektowych geodecie. Na tym etapie należy także wykonać opinię geotechniczną, która określi warunki posadowienia budynku na naszej działce. Musimy również wystąpić do zarządcy drogi, w celu uzgodnienia lokalizacji zjazdu na działkę. Dodatkowo, zależnie od zapisów w planie miejscowym , konieczne mogą być również inne uzgodnienia, np. opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie prowadzenia prac ziemnych w przypadku gdy nasza działka znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. W przypadku gdy działka jest działką rolną, należy również wystąpić o wyłączenie z produkcji rolnej działki lub jej części. Gdy już otrzymamy zgodę na przyłączenie do sieci elektrycznej, gazowej i kanalizacyjnej oraz wystąpimy z wnioskami o pozostałe uzgodnienia czy opinie, możemy na poważnie zająć się projektem domu. Bez projektu wykonanego przez osobę posiadającą określone uprawnienia nie otrzymamy zgody na ruszenie z inwestycją.

 

Profesjonaliści służą pomocą

Nie da się ukryć, że uzyskanie wszelkich formalności przy budowie domu jest skomplikowane, dlatego przed rozpoczęciem prac warto rozważyć współpracę ze sprawdzonym biurem architektonicznym. W Archilab chętnie udzielimy pomocy z zakresu obowiązujących w prawie przepisów, zebrania odpowiednich dokumentów, w tym warunków przyłączeniowych i uzgodnień. Pomożemy przeanalizować i zinterpretować zapisy planu miejscowego, a w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego przygotujemy wniosek o wydanie warunków zabudowy.