Zabrodzka

Zabrodzka

Projekt budynku administracyjnego na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Zabrodzkiej we Wrocławiu. Projekt wykonany w ramach współpracy z pracownią projektową ASW Maciej Hawrylak

Inwestor: prywatny

Lokalizacja: Wrocław, ul. Zabrodzka

Projekt: 2015