dom pod Nową Rudą

Projekt domu w Sudetach, w okolicy Wzgórz Włodzickich,w miejscowości Włodowice.

Projekt: 2020

Wizualizacje: Kamil Golec www.digitalarch.pl

 

Bryła budynku jest wynikową warunków zabudowy dla działki i chęcią nawiązania do lokalnej zabudowy, przy jednoczesnym otwarciu budynku na panoramę widokową otaczających wzgórz.

Warunki zabudowy dla działki określały minimalną szerokość elewacji frontowej na 10 m, co przy założeniu planowanej powierzchni zabudowy 100 m2 nie było wartością korzystną. Zdecydowaliśmy się na wycięcie części budynku, co pozwoliło na zachowanie wymaganej szerokości elewacji przy jednocześnie bardziej przez nas pożądanej bryle budynku opartej na prostokącie. Dzięki temu zabiegowi powstał taras, z którego roztacza się widok na pasma wzgórz od strony południowej, jednocześnie osłonięty bryłą budynku od strony drogi, dający dużo prywatności.

 

Od początku założeniem było zaprojektowanie budynku który będzie miał charakter domu sudeckiego. Początkowo budynek miał był w całości wykończony drewnem, ostatecznie jednak zdecydowaliśmy się na łupek. Jest to materiał który ciągle spotkać można jeszcze jako okładzina dachów i ścian szczytowych domów w Sudetach. Wnęka tarasu i taras zastały zaprojektowane jako wykończone drewnem modrzewiowym. Kolejnym materiałem który zastał zastosowany w projekcie jest lokalny kamień, ruda darniowa. Z tej rdzawo- brunatnej skały wykonane są mury oporowe wcinające się w skarpę, na której stoi budynek. Materiały były dla nas bardzo istotne w tym projekcie, chcieliśmy nimi podkreślić nawiązanie do lokalnej tradycji budowlanej.

 

Budynek z założenia zaprojektowany został jako samowystarczalny. Jest wyposażony w studnię, energia elektryczna jest pozyskiwana ze słońca i powietrza poprzez pompę ciepła. Ogrzewanie będzie zlokalizowane w ścianach budynku. Zaplanowano również rekuperację i odzysk wody deszczowej. Ten niewielki dom kryje w sobie dużo nowoczesnych rozwiązań, ale z założenia nie mają one go zdominować. Przede wszystkim jest to dom sudecki.