Zakres Projektu Domu Jednorodzinnego

Etap I: Koncepcja
Lp. Opis zakresu prac
1.1 Analiza działki pod kątem zapisów planu miejscowego, wizja lokalna na działce
1.2 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i układu funkcjonalno- przestrzennego budynku w kilku wariantach. Bilanse powierzchni i zabudowy
1.3 Wizualizacje architektoniczne z pokazaniem różnych wariantów kolorystycznych i materiałowych
1.4 Wystąpienie o warunki przyłączeniowe, warunki lokalizacji zjazdu oraz inne warunki zgodnie z zapotrzebowaniem
1.5 Wydanie wytycznych dotyczących mapy do celów projektowych dla geodety oraz badań gruntowych dla geologa
Etap II: Projekt budowlany
Lp. Opis zakresu prac
2.1 Przygotowanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego w branżach:

 • architektura
 • konstrukcja
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne i niskoprądowe
 • zagospodarowanie terenu, w tym instalacje wod.kan., energetyczna, gazowa zagospodarowanie wody deszczowej- zgodnie z zapotrzebowaniem. Obsługa komunikacyjna budynku, zjazd na działkę
2.2 Prowadzenie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i innych instytucjach na podstawie pełnomocnictwa oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. i rzeczoznawcą ds. sanepidu zgodnie z zapotrzebowaniem
Etap III: Projekt wykonawczy
Lp. Opis zakresu prac
3.1 Przygotowanie kompletnego projektu wykonawczego rozszerzającego projekt budowlany o informacje potrzebne dla wykonawcy do prowadzenia prac oraz do wykonania kosztorysu inwestorskiego, w tym:

 • architektura: detale architektoniczne, rysunki małej architektury, ogrodzenie, zestawienia stolarki i więźby
 • konstrukcja: detale konstrukcyjne, zestawienia stali
 • instalacje sanitarne: rozwinięcia instalacji, profile
 • instalacje elektryczne i niskoprądowe: uszczegółowienia rysunków, widoki rozdzielnic
Etap IV: Nadzór autorski
Lp. Opis zakresu prac
4.1 Sprawdzanie zgodności prowadzonych prac z projektem. Udzielanie wykonawcy wyjaśnień i dodatkowych informacji w trakcie realizacji. Konsultacja ewentualnych rozwiązań zamiennych. Częstotliwość przyjazdów na budowę do ustalenia przed rozpoczęciem prac.

Opcje dodatkowe:

 • uwzględnienie wykonania mapy do celów projektowych i opinii geotechnicznej
 • przygotowanie materiałów marketingowych: wizualizacji wnętrz, kart mieszkań, folderów reklamowych
 • przygotowanie kosztorysu inwestorskiego
 • projekt wnętrz
 • projekt zieleni