Zakres Projektu Wnętrz

Koncepcja
Lp. Opis zakresu prac
1.1 Przedstawienie zebranych przykładów i inspiracji
1.2 W przypadku budynków istniejących- inwentaryzacja i wizja lokalna
1.3 Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz: 2-3 warianty układów funkcjonalno-przestrzennych wraz z propozycją rozwiązań kolorystycznych i materiałowych
1.4 Wizualizacje wybranego wariantu w ilości uzależnionej od stopnia skomplikowania tematu, z możliwością wykonania różnych wariantów kolorystycznych
1.5 Wyjazdy do sklepów w celu potwierdzenia zaproponowanych materiałów wykończeniowych
Projekt wykonawczy
Lp. Opis zakresu prac
2.1 Przygotowanie projektu wykonawczego uszczegóławiającego koncepcję w zakresie:

 • wykończenie ścian, podłóg, sufitów
 • projekt instalacji elektrycznych i sanitarnych w przypadku wprowadzania zmian do stanu istniejącego lub do projektu wyjściowego
 • szczegółowy projekt łazienki, wybór wszystkich sprzętów, ceramiki, armatury
 • projekt kuchni
 • w zależności od potrzeb: projekt kominka, schodów, balustrad
 • propozycja mebli gotowych i innych elementów wyposażenia i wykończenia, takich jak drzwi, oświetlenie, tapety itp. z podaniem producentów, dostawców, sklepów i cen
 • rysunki mebli na wymiar
 • rozwiązania w zakresie sufitów podwieszanych i zabudowy z G-K w przypadku ich zastosowania
 • detale architektoniczne, detale podświetleń
 • widoki charakterystycznych ścian
2.2 Aktualizacja wizualizacji w zakresie zmian wprowadzanych do projektu
2.3 Wykonanie zestawień i zebranie ofert na:

 • elementy wyposażenia łazienki
 • oprawy oświetleniowe
 • zabudowę kuchenną
Nadzór autorski
Lp. Opis zakresu prac
3.1 Sprawdzanie zgodności prowadzonych prac z projektem. Udzielanie wykonawcy wyjaśnień i dodatkowych informacji w trakcie realizacji. Konsultacja ewentualnych rozwiązań zamiennych. Częstotliwość przyjazdów na budowę do ustalenia przed rozpoczęciem prac.

Możliwa jest realizacja projektu tylko dla wybranych pomieszczeń lub jedynie w zakresie koncepcji.